بررسی مهمترین عوامل موثر بر شکل گیری و ساخت مستمر هویت سازمانی | abroad | 1356

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. حتما از دنیال فایل بررسی مهمترین عوامل موثر بر شکل گیری و ساخت مستمر هویت سازمانی گشتن خسته شدید. خبر خوب اینکه سایت ما این فایل را با ارزانترینت قیمت آماده کرده و الان شما می تونید اونرو دانلود کنید. پس دیگه دنبال نکرد. اگر در هنگام پرداخت هزینه فایل با ارور مواجه شدید می توانید از مرورگر دیگری استفاده کنید شاید مشکلتان حل شود.

١٤٧ ﻏﻼم ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ از بررسی مهمترین عوامل موثر بر شکل گیری و ساخت مستمر هویت سازمانی ﻣﺼﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر آﻣﺪه بررسی مهمترین عوامل موثر بر شکل گیری و ساخت مستمر هویت سازمانی ام ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ بررسی مهمترین عوامل موثر بر شکل گیری و ساخت مستمر هویت سازمانی ﮐﻨﻢ و ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳـﺎﺑﻖ بررسی مهمترین عوامل موثر بر شکل گیری و ساخت مستمر هویت سازمانی ﻣﺼﺮ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮد بررسی مهمترین عوامل موثر بر شکل گیری و ساخت مستمر هویت سازمانی ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر ﻣﺎ در ا بررسی مهمترین عوامل موثر بر شکل گیری و ساخت مستمر هویت سازمانی ﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ آﻧﮑﻪ

بررسی مهمترین عوامل موثر بر شکل گیری و ساخت مستمر هویت سازمانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: بررسی مهمترین عوامل موثر بر شکل گیری و ساخت مستمر هویت سازمانی

بررسی مهمترین عوامل موثر بر شکل گیری و ساخت مستمر هویت سازمانی

این تحقیق به بررسی مهمترین عوامل موثر بر شکل گیری و ساخت مستمر هویت سازمانی می پردازد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

32

حجم

185/917 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این تحقیق به بررسی مهمترین عوامل موثر بر شکل گیری و ساخت مستمر هویت سازمانی می پردازد. مفهوم هويت سازماني كه در سال 1985 توسط آلبرت و وتن معرفي شد، شامل ويژگيهاي يك سازمان است كه اعضا آنها را به منزله ي ويژگي هاي هسته اي، منحصر به فرد و مستمر سازمان درك كرده اند(سیلینس، 2006) هويت سازماني سعي در پاسخ به اين سؤال دارد كه "ما، به مثابه يك سازمان، چه كساني هستيم؟"(همان).  با توجه به مواجهه فزاينده سازمان ها ي كنوني با مسئله تغيير و به منظور اداره هرچه بهتر محيط پيچيده و متلاطمي كه سازمان ها ناگزير از فعاليت در آنند، ارايه تعريفي از هويت سازماني مهم است. سازمان ها از طريق رفتارهاي نمادين و زباني در زمينه هاي خاص ، هويت خود را به وجود مي آورند و آن را شكل مي دهند. در چنين حالتي، هويت سازمان از طريق زبان و عمل بر اساس الگوهاي فرهنگي سازمان، مانند لباس مخصوص سازماني ، خط ايدئولوژيك سازمان ، مصنوعات ، آداب و رسوم و نظاير آن ايجاد مي شود(دیفوس، 2000). هويت سازماني، استراتژي را پيش مي برد و اعضا را قادر مي سازد، جهت گيري استراتژيك سازمان را انتخاب كرده، آن را بپذيرند و در برابر تغييرات محيطي توان پاسخگويي داشته باشند .

سازمان ها هويت خود را براي هر دو دسته مخاطبان داخلي و خارجي آشكار كرده وآن را مخابره مي كنند.

 علايم، نشانه ها و پيامهايي كه از سوي محيط داخلي و خارجي سازمان توسط اعضا دريافت مي شود، بر ادراك آن ها از سازماني كه در عضويت آن هستند اثرگذار است. از آنجايي كه علايم مخابره شده از سوي محيط داخلي و خارجي سازمان ، در شكل دهي به ادراك اعضاي سازمان نقش اساسي دارند، سازمان ها مي توانند از طرق اعمال توجه كافي نسبت به هر دو دسته عوامل درون سازماني و برون سازماني، نسبت به ايجاد يك هويت سازماني مستحكم و قوي اقدام كنند(لابیانکا و همکاران ، 2001).

در ادامه، مهم ترين عوامل مؤثر بر شكل گيري و ساخت مستمر هويت سازماني فهرست مي شوند:

 توجه رسانه ها

شهرت و اعتبار را مي توان در زمره مهم ترين داراييهاي نامحسوس سازمان براي دستيابي به مزيت رقابتي تلقي كرد. هال بيان مي كند، شهرت و آوازه سازمان، جزء دارايي ناملموس آن است. پژوهشها نشان داده اند كه رسانه ها، نقش قابل توجهي در شكل دهي به افكار و عقايد عمومي و بهبود تصوير سازمان در سطح جامعه دارند و اين مسئله بر مبناي نظريه برجسته سازي توجيه پذير است(دالا ، 2007).

وجهه خارجي سازمان

كسب وجهه بيروني از طريق به دست آوردن پاداش هاي خارجي، نشان دهنده ي قوت سازمان در مقايسه با ساير رقبا بوده، سازمان را در جايگاهي مناسب و مورد توجه عموم قرار خواهد داد. سازمان ها همچنين از پاداشها و وجهه بيروني خود، به منزله ي نشانه ها و علايمي جهت  ايجاد و تعميم هويت هسته اي خود در نظر مخاطبان داخلي و خارجي، استفاده مي كنند(همان).

ارتباطات خارجي سازمان

سازمان تصوير خود را از طريق برقراري ارتباطات شكل مي دهد. ارتباطات فر اگردي است سهامداران به وسيله ي آن مي فهمند كه هويت، تصوير، شهرت و اعتبار شركت چگونه است»(بریکسون ، 2000). محتواي ارتباطات از درون سازمان به بيرون آن، در ساخت تصوير جهان بيروني سازمان، مؤثر است.

فهرست مطالب

1-7-1- تعریف مفهومی هویت سازمانی

1-7-2-تعریف  عملیاتی هویت سازمانی

2-3- هویت سازمانی    9

2-3-1- تعریف هویت سازمانی    9

2-3-2- ساخت و شكل گيري هويت    14

2-3-2-1- توجه رسانه ها    15

2-3-2-2- وجهه خارجي سازمان    16

2-3-2-3- ارتباطات خارجي سازمان    17

2-3-2-4- تيم مديران عالي سازمان    17

2-3-2-5- مديريت منابع انساني    18

2-3-2-6- ارتباطات داخلي سازمان    19

2-3-2-7- عمليات سازمان    19

2-4- پیشینه تحقیق    20

2-4-1- تحقیقات انجام شده در ایران    20

2-4-2- تحقیقات خارجی    26

2-5- جمع بندی    28

فهرست منابع    30

👇محصولات مشابه با بررسی مهمترین عوامل موثر بر شکل گیری و ساخت مستمر هویت سازمانی👇

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری و ساخت مستمر هویت سازمانی بررسی عوامل تاثیرگذار بر ساخت و شکل گیری هویت سازمانی عوامل درون سازمانی موثر در شکل گیری هویت سازمانی عوامل برون سازمانی موثر بر شکل گیری هویت سازمانی ابعاد هویت و عوامل موثر بر شکل گیری هویت در نوجوانان و جوانان  عوامل موثر بر رضایت شغلی و بررسی نظریه ها و ابزار اندازه گیری بررسی نظریات شکل گیری هویت و بحران هویت در نوجوانان و جوانان ابعاد جو سازمانی و بررسی عوامل موثر بر آن مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد هویت، هویت و شکل گیری هویت

👇محصولات تصادفی👇

ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعصب ازدواج با شهروندان خارجی در حقوق ایران و رویه قضایی مولفه ها و راهبردهای فراشناخت پرسشنامه بررسی تاثیر بازاریابی سبز بر رفتار خرید مشتری پرسشنامه بررسی تاثیر عضویت مدیران سازمان در شبکه های اجتماعی، بر عملکرد سازمانی از طریق شبکه دانش و انعطاف پذیری استراتژیک دانلود پایان نامه کامل و جامع اینورتر بررسی صور ابهام در مورد معامله و مبانی و مستندات لزوم رفع آن پروپوزال مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ نقش زنان در دستیابی به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست و تاثیر آن بر خوانواده و جامعه مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی آن و رسم منحنیهای تاریخچه تدفین در نرم افزار پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان شركت نوین گستر سایپا مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران پاورپوینت ارکان تعهد بررسی و تبيين نگرش والدين دانش آموزان نسبت به مشاوره و راهنمايی در دوره ابتدايی مدارس پاورپوینت نماهای ساختمانی

👇کلمات کلیدی👇

تعریف مفهومی هویت سازمانی تعریف عملیاتی هویت سازمانی ساخت مستمر هویت سازمانی شکل گیری هویت سازمانی تحقیق کامل در مورد هویت سازمانی عوامل موثر بر شکل گیری هویت سازمانی