👈 فروشگاه فایل 👉

ادبیات نظری و پیشینه تجربی ارتقای شغلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

ادبیات نظری و پیشینه تجربی ارتقای شغلی

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتقای شغلی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات

52

حجم

271/622 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

مقدمه ادبیات نظری و پیشینه تجربی ارتقای شغلی : در بعضي موارد يك فرد در سازمان فرصت ارتقاي شغلي را از دست مي دهد، چون تصميم گيرندگان درباره ارتقاي شغلي يا واگذاري سمت جديد، اطلاعي از خواسته آن فرد نداشته اند. بنابراين لازم است در فرصتهاي مناسب موضوع علاقه مندي به ارتقاي شغلي را با سرپرست، مدير يا هماهنگ كننده گروه خود در ميان بگذاريد(مهریاری، 1385 ). هر موضوع و مقوله ای که مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد، نیازمند آن است که مفاهیم موجود در آن مورد توجه قرار گیرد. تا بتوان درک صحیحی از موضوع مورد بررسی بدست آورد. موضوع حاضر نیز مستثنی از این امر نبوده و لازم است مباحث کلی و نظری موجود در آن به بحث گذاشته شود.

اهمیت این امر از آن جهت است که شناخت ما را نسبت به موضوع تحقیق افزایش داده و ذهن مخاطبان و خوانندگان را آماده پذیرش موضوعات بعدی خواهد نمود. در مبانی نظری مطالبی در مورد ارتقای شغلی و مولفه های آن و تحقیقات قبلی انجام گرفته در خصوص موضوع تحقیق مورد بحث قرار می گیرد. و در پایان فصل جمع بندی نظری و مدل مفهومی طرح بیان می‌شود.

فهرست مطالب

تعریف نظری ارتقای شغلی

تعریف عملیاتی ارتقای شغلی

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق ارتقای شغلی

2-1- مقدمه    9

2-3- تعریف مدیرییت منایع انسانی    10

2-4- ارتقای شغلی    10

2-4-1- خودارزيابي    11

2-4-1-1- مشكل گشابودن و نه مشكل آفريني    12

2-4-1-2- پذيرش و پيش بيني تشديد چالش كاري    12

2-4-1-3- افزايش شناخت از خود    12

2-4-1-4- انجام فعاليتهاي داوطلبانه    12

2-4-1-5- تهيه و تنظيم كارنامه عملكرد    13

2-4-1-6- پذيرش اقبال    13

2-4-1-7- خواسته خود را اعلام كنيد    13

2-4-1-8- تمركز بر ارتقاي شغلي    13

2-5- مدیریت مسیر شغلی    14

2-5-1- تعريف مديريت کار راهه شغلي    15

2-5-2- اهداف مديريت پيشرفت شغلي کارکنان    16

2-5-3- برنامه ريزي براي پيشرفت در سلسله مراتب شغلي    16

2-5-3-1- خود سنجي     17

2-5-3-2- خودمدیریتی مسیر شغلی    19

2-5-4- انگیزش کار    20

2-5-4-1- انگیزش درونی و بیرونی    22

2-5-5- اقدامات مدیریت    29

2-5-5-1- سرمایه گذاری در آموزش    29

2-5-5-2- توزیع اطلاعات    30

2-5-5-3- آموزش بدو خدمت    31

2-5-5-4- ایجاد فضای مناسب برای بیان اندیشه ها    31

2-5-5-5- الگوبودن    31

2-5-5-6- تفویض اختیار    32

2-5-5-7- گردش شغلی    32

2-5-5-8- نقش مشاور    32

2-5-5-9- مربی و راهنما    32

2-5-5-10- ارزشیابی    33

2-5-5-11- اهدای كتاب مفید    33

2-5-5-12- اعزام كاركنان به سفرهای ماموریتی    33

2-6-1- تحقیقات انجام شده ارتقای شغلی در داخل    33

2-6-2- تحقیقات انجام شده ارتقای شغلی در خارج    35

2-7- جمع بندی و مدل مفهومی تحقیق    38

فهرست منابع

👇محصولات تصادفی👇

ادبیات نظری و پیشینه تجربی هویت سازمانی خلاصه کتاب نظریه های ارتباطات سازمانی دکتر علی اکبر فرهنگی کتاب اقتصاد منطقه ای (تئوری و مدلها) دکتر مجید صباغ کرمانی ، فصل اول و دوم روشی یکسان برای تجزیه و تحلیل هزینه ماشینهای کشاورزی طراحی ، تحلیل و آنالیز گیربکس کاهنده ماشین تراش