👈 فروشگاه فایل 👉

سطوح و مدل های توسعه منابع انسانی با رویکرد باز و بسته به آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

سطوح و مدل های توسعه منابع انسانی با رویکرد باز و بسته به آن

هدف از این تحقیق بررسی سطوح و مدل های توسعه منابع انسانی با رویکرد باز و بسته به آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

38

حجم

0/20 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

فعاليت توسعه منابع انساني شامل طراحي و ارايه آموزش  ، پرورش  و توسعه براي بهبود اثربخشي سازماني مي باشد(وودويك و باتستا،2002). به منظور آزمون مدل مناسب براي توسعه ي منابع انساني، شناخت مدل هاي مختلف توسعه ي منابع انساني ضروري است.

براساس مطالعات انجام شده ، مدل هاي توسعه ي منابع انساني در دو طبقه كلي قابل تقسيم مي باشند؛ توسعه ي منابع انساني به عنوان يك وظيفه  در منابع انساني و. توسعه ي منابع انساني به عنوان يك حوزه مطالعاتي   در بخش توسعه ي منابع انساني به عنوان يك وظيفه در منابع انساني ، سه مدل شامل مدل عقلايي  ، مدل طبيعي   و مدل توسعه ي منابع انساني مبتني بر نقاط مرجع استراتژيك مطرح مي شود. در بخش توسعه ي منابع انساني به عنوان يك حوزه ي مطالعاتي، دو مدل رويكرد باز و بسته و مدل   I-A كه براساس مطالعات جامعه شناسان در زمينه ي نظريه ي اقدام عمومي   است مطرح خواهد شد.

فهرست مطالب

2-1- مقدمه    10

2-2 توسعه ي منابع انساني    11

2-2-1 مفهوم توسعه ي منابع انساني    11

2-2-2 سطوح تجزيه و تحليل در توسعه ي منابع انساني    14

2-2-3 مدل هاي توسعه منابع انساني    15

2-2-4 مدل هاي عقلايي توسعه ي منابع انساني    16

2-2-5 مدل هاي طبيعي توسعه ي منابع انساني    16

2-2-5 رويكرد باز و بسته به توسعه ي منابع انساني    20

2-2-6 توسعه ي منابع انساني مشتق شده از نياز    21

2-2-7 توسعه ي منابع انساني مشتق شده از فرصت    21

2-2-8 توسعه ي منابع انساني مشتق شده از قابليتها    22

2-2-9 توسعه ي منابع انساني مدل I-A    22

2-2-10 هويت بخشي    23

2-2-11 هم آهنگ سازي    23

2-2-12 موفقيت    24

2-2-13 انطباق    24

2-4 پیشینه تحقیق در مورد  توسعه منابع انسانی   39

2-4-1 پیشینه داخلی در مورد توسعه منابع انسانی    39

2-4-2 پیشینه خارجی در مورد  توسعه منابع انسانی    41

2-5  مدل مفهومي‌پژوهش    44

منابع و مآخذ    

👇محصولات تصادفی👇

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه لکنت زبان دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی رضایت از زندگی پاورپوینت آشنایی با اصول و تکنولوژی کنسرو کردن مواد غذایی پروپوزال بررسی فرآیند ارزیابی عملکرد در دانشکده ها و ارائه راهکارهایی جهت بهسازی نیروی انسانی پاورپوینت گیسو و مژگان حریری