👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه عوامل موثر بر حس تعلق مکانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه عوامل موثر بر حس تعلق مکانی

دانلود پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر حس تعلق مکانی

مشخصات فایل

تعداد صفحات

11

حجم

135/537 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

پرسشنامه استاندارد حس تعلق مکانی:

 از اعتبار صوری ، به منظور بررسی اعتبار ابزار اندازه گیری تحقیق(پرسشنامه و سئوالات راهنمای بحث گروهی متمرکز) از طریق مراجعه به متخصصان(اساتید و تعدادی از کارشناسان علوم  اجتماعی) بهره گرفته شده است.

40 سوال در طیف لیکرت همراه با روایی و پایایی معتبر

کاملاً موافقم    موافقم    نظری ندارم    مخالفم    کاملاً مخالفم

برای سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده کردیم. نتایج بدست آمده همبستگی داشته و پایایی ابزار سنجش مورد تایید قرار گرفت(

متغیرهای تحقیق(که به صورت طیف لیکرت بررسی شده اند)    میزان آلفا برای هر متغیر

حس تعلق مکانی    853/0

سرمایه اجتماعی    856/0

ویژگی های فضایی و کالبدی    888/0

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری بهبود برقراری امنیت اطلاعات در رایانش ابری با استفاده از استاندارد saml پرسشنامه ارزیابی شیوه های پرداخت پاداش در سازمانها پرسشنامه ارزیابی دیدگاه مدیران در مورد استراتژی منابع انسانی با عملکرد کارکنان پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهش گری با عنوان تحلیل گفتمان روند دموکراسی در ایران پاورپوینت تحلیل مجتمع فرهنگی مذهبی امام رضا تهران