👈 فروشگاه فایل 👉

امکان سنجی استقرار مدیریت دانش با رویکرد سازمان بهره وری آسیایی APO

ارتباط با ما

... دانلود ...

امکان سنجی استقرار مدیریت دانش با رویکرد سازمان بهره وری آسیایی APO

هدف از این مقاله امکان سنجی استقرار مدیریت دانش با رویکرد سازمان بهره وری آسیایی APO می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

20

حجم

558/872 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

pdf

توضیحات کامل

امروزه دانش به‌عنوان سرمايه سازماني تلقي می‌شود و مديريت آن اهميت زیادی دارد. مدیریت دانش به‌عنوان یک رویکرد منظم و با برنامه برای مدیریت خلق، توزیع و به‌کارگیری دانش در سازمان برای توانمندتر‌شدن سازمان در بهبود کیفیت خدمات می‌تواند در بسیاری از موارد از سردرگمی، تکرار مکرر یک اشتباه و افزایش خسارات و هزینه‌ها جلوگیری کند.

مديريت دانش، ابزارى قدرتمند براى دستيابى به مزيت رقابتى محسوب می‌شود و تجربه نشان داده است كاربرد آن در سازمان‌ها مزاياى فراوان دارد؛ اما مسئله‌ی مهم قبل از اجرای پروژه مديريت دانش، شناسايى وضعیت سازمان از لحاظ ميزان آمادگى براى اجراى اين پروژه است. پژوهش حاضر قصد دارد وضعيت آمادگی «شرکت دامداران» را برای استقرار مديريت دانش، بررسی کند. در این مقاله ابتدا مدل ارزیابی مدیریت دانش سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) توصیف ‌شد؛

سپس میزان آمادگی سازمان برای استقرار مدیریت دانش توسط پرسشنامه و انجام مطالعات میدانی مشخص شد. یافته­ها نشان داد، سطح بلوغ مدیریت دانش در این شرکت، «سطح واكنش» است؛ یعنی میزان آمادگی سازمان در زمینه مدیریت دانش در پایین‌ترین سطح یعنی سطح واکنش قرار دارد. این بدان معنا است که سازمان نسبت به اینکه مدیریت دانش چیست و در بهبود بهره‌وری و رقابت‌پذیری چه اهمیتی دارد، آگاه نیست.

منابع و مآخذ مقاله

. احمدی، علی؛ برزین‌پور، علی‌رضا؛ کرمی، فرناز (1387). مقایسه الگوهای بلوغ مدیریت دانش، تدبیر، شماره 201، صفحه 27-21.

بازرگان، عباس؛ سرمد، زهره؛ حجازی، الهه (1384). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. انتشارات آگاه، تهران.

حسنقلی‌پور، طهمورث؛ عابدی جعفری، حسن؛ خطیبیان، ندا (1388). سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش در سازمان‌ها از طریق یک مدل بلوغ توسعه‌یافته مدیریت دانش. فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره 14، صفحه 148-121.

داونپورت، تامس اچ، پروساک، لارنس (1379). مدیریت دانش، ترجمه رحمان سرشت. تهران نشر ساپکو.

رمضانیان، محمدرحیم؛ مرادی، محمود؛ بساق‌زاده، نرجس (1391). تأثیر فرايند تسهیم دانش و توانايي جذب دانش بر قابلیت نوآوری. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی. شماره 11.

رونالد یانگ (1391). راهنمای ابزارها و فنون مدیریت دانش. ترجمه دکتر علی حسین کشاورزی، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت)، مركز تحقیق و توسعه علوم انساني.

ظهیری، زهرا؛ کریمی‌خواه، جلال؛ میر غفوری، سید حبیب‌الله (1393). تعيين استراتژي مديريت دانش سازمان صداوسیمای جمهوري اسلامي ايران. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 20.

قلیچ‌لی بهروز؛ حکیمی تهرانی، دل‌آرام (1392). تسهیم دانش و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی (موردمطالعه بانک پارسیان). فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 13.

Asian Productivity Organization (2013). Knowledge Management for the Public Sector.

Bhatt; F.D. (2008). Knowledge management in organizations Examining the interaction between technologies techniques; and people. Journal of knowledge management; 27; 23-37.

Bonfield; P (2009).knowledge management strategy of BT Management information; 15; 22 15-25.

Chang; Tsung –Han; Wang;Tien- Chain. (2009). Using the fuzzy multi-criteria decision making approach for measuring the possibility of successful knowledge management. The Journal of Information Sciences; 179; 355-370.

Chang; C.M; Hsu; M.H and Yen; C.H (2012). Factors affecting knowledge management success the fit perspective. Journal of Knowledge management; 16(6); pp. 847-861.

Holt; Daniel. (2000). The Measurement of Readiness for Change A Review of Instruments and Suggestions for Future Research. Annual meeting of the Academy of Management; Toronto; Canada.

Jalaldeen; razi; karim; Mohamed. (2009). Organizational readiness and its contributing factor to adopt km processes A conceptual model. communications of the IBIMA; 8;128-136.

JB associates; Assess your knowledge management readiness (2007). Available at httpwww.jbassociates.uk.com.

Mohammadi; K. Khanlari; A & Sohrabi; B. (2009). Organizational Readiness Assessment for Knowledge management. International Journal of Knowledge Management; 5; edited by Murray E. Jennex; IGI Global.

Keshavarzi; A.H. ( 2008). Barrieres and facilitatoors of knowledge sharing in the organizations. In 1st Iranianknowledge management conference; Tehran; Iran; 2-3 Feb.

Ross; Schulte. (2005). Knowledge Management in a Military Enterprise A Pilot Case Study of the Space and Warfare Systems Command. In Creating the Discipline of Knowledge Management; Elsevier Inc; Boston; MA.

Taylor; Andrew; Wright Gillian. (2000). organizational readiness for successful knowledge sharing; challenges for public sector managers; idea group inc.

Wei; Chong Chin; Choy; Chong Siong; and Yew; Wong Kuan. (2009). is the malaysian telecommunication industry ready for knowledge management implementation; journal of knowledge management; 13(1); 69-87.

Wiig; k; Prousak.J; (2009). Knowledge management foundation Arington TX Schama Hibbard; J.Knowling what we know.Information weec; October; 20; 16 -25.

👇محصولات تصادفی👇

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی با توسعه سازمانی بررسی گرایش مدیران واحدهای آموزشی پایان نامه کارشناسی رشته بیمه با عنوان پیشگیری از حوادث پاورپوینت تحلیل آپارتمان مسکونی آبادان پاورپوینت دتایل های ساختمان